sitemap: LogischeRuimte.nl | de auteur | over de auteur

Maurits Voorhorst, auteur van het boek Logische Ruimte.

Maurits Voorhorst, auteur van het boek Logische Ruimte.

De auteur

Geboeid door de inrichting van Nederland denkt Maurits Voorhorst gemakkelijk in ruimtelijke structuren. Hij vindt het belangrijk om daarbij de (beleids-)keuzes onderbouwd te motiveren. Daarvoor is het essentieel om de grote structuur te vertalen naar de effecten hiervan op de vormgeving van de stedelijke ruimten en hoe de uiteindelijke gebruikers die beleven. Vanuit die interesse heeft hij Planologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam om beleidsmatig naar de gebouwde omgeving te kunnen kijken.

Na zijn studie ging Maurits in 2001 werken bij een ambitieuze, middelgrote gemeente in de Randstad. Vanuit zijn beleidsfunctie schoof hij op naar het grensvlak met de stedebouw. Hij richtte zich daarbij op de structuur van de gemeente en de vormgeving van ontwikkelingen. De gemeente had geen stedebouwkundige in dienst en de meerwaarde daarvan werd niet onderkend. Om toch ambtelijk en politiek draagvlak te creƫren voor zijn beelden, moest hij zijn perceptie op de gemeente steeds goed onderbouwen. Dit vormde hem in zijn denken over de rol van de stedebouwkundige en het effect van zijn werk op de uiteindelijke gebruikers.

Verdieping in de stedebouw

Om meer bagage te krijgen volgde Maurits van 2005 tot en met 2007 de post-hbo-opleiding Stedenbouwkundige Techniek & Ruimtelijke Planning aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Dit bracht hem inhoudelijke kennis en praktische oefening, maar hij bleef op zoek naar de motivering van keuzes.

Om zich te verdiepen in deze richting zocht Maurits naar literatuur over stedebouwkundig ontwerpen en de relatie met het individuele gebruik van de te creëren ruimte. Over dit onderwerp kon hij niks vinden, dus besloot hij zelf op onderzoek uit te gaan. Theorieën uit de industriĆ«le vormgeving voor het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen paste hij toe op de vormgeving van de openbare ruimte. Vervolgens groeide er bij het structureren van zijn aantekeningen een boekje, dat in eerste instantie voor hemzelf was.

Doorontwikkelen

Met het boek Logische Ruimte neemt Maurits de lezer mee in de theorieën en komt tot een missie voor stedebouwkundig ontwerpen. Vervolgens hanteert hij die misse om objectieve waarden van stedebouwkundige ontwerpkeuzes te benoemen. Aan de hand van deze waarden kan een stedebouwkundige een ontwerp maken, dat rekening houdt met een prettig te gebruiken openbare ruimte.

Maurits heeft zeker niet de illusie dat hij hiermee een gouden leidraad opstelt, waarmee iedereen een goed plan kan maken. Stedebouw laat zich immers niet sturen of leren in een boek. Wel is het zijn doel om de ontwerpkeuzes te objectiveren, zodat een bewuste keuze gemaakt kan worden vanuit het oogpunt van het gewenste gebruik.

De uitgave van dit boek is zeker niet het einde van de zoektocht van Maurits. Met dit boek staat zijn visie beschreven en dat is het startpunt van de discussie met anderen!